Informace

Komplexní péče o pacienty v oboru všeobecné praktické lékařství

  • preventivní prohlídky

  • konzultace a poradenství

  • očkování

  • odběry biologického materiálu

  • vyšetření EKG

  • stanovení glykémie, CRP, INR - přímo v ordinaci z kapilární krve

  • homeopatie